Tas notiks 2018. gada 25. maijā. Vai esat gatavi?

VDAR, Vispārējās datu aizsardzības regula, stājas spēkā visā ES šī gada 25. maijā. Šī jaunā datu aizsardzības regula nosaka visu personas datu apstrādi. Prasības būs plašas, un būs liela naudas soda iespējamība tiem, kuri nerīkosies atbilstoši. Bet ir iespēja saņemt palīdzību..

VDAR aizstās Fizisko personu datu aizsardzības likumu, FPDAL, un satur visus 173 iemeslus un 99 pantus. VDAR mērķis ir palielināt pilsoņu privātumu un tiesības. Tas atspoguļojas pastiprinātā prasībā, ka uzņēmumiem un organizācijām pieaug pienākums informēt, kā tās apstrādā datus, kādus datus un kāpēc. Noteiktos apstākļos personai ir jābūt iespējai pateikt nē tam, ka tiek izmantoti viņas personas dati. Pastiprināta pilsoniskā aizsardzība ietver arī tiesības tikt aizmirstam. Lai dati tiktu dzēsti.

Tiem, kas nepilnīgi veiks personas datu apstrādi, tiks piemērota tā saucamā administratīvā sankcija-sods. Tas var sasniegt 20 miljonus eiro jeb četrus procentus no uzņēmuma vai organizācijas kopējā apgrozījuma. Latvijā par VDAR noteikumu ievērošanu ir atbildīga Datu Valsts inspekcija.

Uzņēmumiem un organizācijām, kurām pieder personas dati un kuras veic to apstrādi, tas vienkārši nozīmē savas informācijas un datu kontroli. Un tā var būt problēma, piemēram, ja informācija tiek arhivēta mikrofilmā vai mikrofišā. Mikrofilma var saturēt 17 000 dokumentu, pareiza attēla atrašana un jebkāda satura manuāla izņemšana ir laikietilpīga un ļoti dārga.

Risinājums ir digitalizēt un indeksēt jūsu arhivēto informāciju un datus.

Depona e-arhīvs ir profesionāls, mākonī balstīts, digitāls arhīva risinājums, kurā jums vienmēr ir viegli un ātri piekļūt informācijai, kas jums tiešām ir nepieciešama. Visa dokumentācija atbilst VDAR un ne mazāk svarīgi, ka Depona darbojas kā personas datu konsultants, PDK, visiem klientiem, kuri pie mums arhivē savus personas datus. Vai tomēr jums ir nepieciešamība apstrādāt un uzglabāt jūsu informāciju un datus, izmantojot savus programmatūras risinājumus uz saviem iekšējiem serveriem? Nav problēmu, mēs varam palīdzēt jums ieskenēt jūsu materiālu mikrofilmā un mikrofišā digitālā formātā un nodot visu jums.

Ja vēl neesat gatavs VDAR, Depona e-arhīvs var būt svarīgs solis ceļā uz jūsu uzņēmuma vai organizācijas nepieciešamo prasību izpildi. Jau 2018. gada 25. maijā.