Mūsu mērķis ir būt jūsu pirmajai izvēlei.

Uzņēmums Depona sāka darbu ar ideju, kas paredzēja atjaunināt un uzlabot arhivēšanas pakalpojumu tirgu, nodrošinot novatorisku lietotāju saskarni, labāku servisa līmeni, klientiem pielāgotus risinājumus, lielāku elastīgumu un augstāku kvalitāti par pievilcīgu cenu.

Jau pirmajos gados mēs realizējām daļu ideju, pateicoties mūsu klientiem, kas bija vienisprātis ar mums par to, kā nodrošināt  labākos arhivēšanas pakalpojumus.

Idejas paplašinājās, un šodien mūsu vīzija ir pastāvīgi censties būt vadošajam uzņēmumam Ziemeļeiropas arhīvu pakalpojumu tirgū un kļūt par klientu pirmo izvēli informācijas pārvaldības jomā.

Depona ir stabils, pilnībā Zviedrijas kapitālam piederošs uzņēmums  ar labiem finanšu rādītājiem un augstāko kredītreitingu. Konsekventa uzņēmuma vadība, pievēršot galveno uzmanību stabilai, ilgtermiņa izaugsmei ar mazu aizņemto kapitālu nodrošina uzņēmumam Depona resursus, lai parūpētos par jūsu informāciju labākajā veidā un ilgā nākotnē.

Visi ir laipni gaidīti — gan tie, kam ir dažas mapes, gan organizācijas, kam vajadzīgi vairāki kilometri plauktu, un neatkarīgi no apjomiem mēs varam piedāvāt izdevīgus ikvienam klientam piemērotus risinājumus.

Mēs piedāvājam elastīgus, jūsu vajadzībām atbilstošus risinājumus un stratēģiski izvietotus arhīvus, lai  mēs vienmēr būtu salīdzinoši tuvu.

Mūsu fiziskie un digitālie arhīvi ir īpaši droši — visa mūsu darbība ir ISO sertificēta, ko apliecina Bureau Veritas izsniegtais Kvalitātes un vides sertifikāts.

Mēs uzņemamies atbildību par apkārtējo vidi, mēs sistemātiski cenšamies samazināt enerģijas patēriņu un nodrošinām pēc iespējas tīrāku izmantoto enerģiju.

Mūsu uzņēmums iegulda ievērojamus līdzekļus videi draudzīgai darbībai un ik gadu ziedo ievērojamas summas tādām organizācijām kā Ārsti bez robežām un SOS bērnu ciemati, jo palīdzēt, ja tas ir iespējams,  tā ir privilēģija un varbūt arī pienākums.

Lai arī kādu pakalpojumu vai produktu jūs izmantotu, jūs varat būt droši, ka esam apzinīgs un diskrēts pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā vienus no labākajiem pieejamajiem risinājumiem, turklāt  vienmēr par pieejamu un pamatotu maksu.